VAN BEHEERSING IN GESPREK - VOLLEDIG

Deze training geeft niet alleen praktische handvaten, maar vergroot ook het veiligheidsbewustzijn en helpt het normbesef te behouden of te herstellen. De methode SCOREN verlegt de aandacht naar contact of het herstellen daarvan. Daarbij besteden we uitgebreid aandacht aan de eigen en de gangbare normen. Dit is de basis van het handelen. Je wilt de ander centraal stellen, maar dat houdt niet in dat je alles goed vindt. De ander moet je ook in staat stellen om je werk te doen. 

 

De methode sluit naadloos aan bij vele gangbare methoden en denkmodellen in de zorg, het onderwijs of dienstverlening zoals bijvoorbeeld Oplossingsgericht Denken en Werken, Herstelondersteunende Zorg en de Rehabilitatiemethode.

 

De trainingen, supervisie en de training on the job verzorg ik in nauwe samenwerking met het bureau ‘Preventing’ en de trainers en acteurs van het bureau. De afgelopen jaren trainden we al ruim 10.000 medewerkers in de zorg, onderwijs en dienstverlening in Nederland en België.

Copyright © All Rights Reserved