COACHING MET VOICE DIALOQUE

COACHEN MET JE IKKEN

 

Tijdens de training over ongewenst gedrag zeggen we: ‘Zet jezelf centraal!’ Dat is belangrijk, want vanuit contact met jezelf kan je optimaal contact maken met de ander. Maar als het spannend wordt, dan laten de oude ingesleten gedachtepatronen van zich horen. Je zegt bijvoorbeeld tegen jezelf: ‘Dit kan ik nooit’, of ‘Zeg er nou iets van!’ Het zijn als het ware stemmen in jezelf die je waarschuwen, je iets afraden of juist uitnodigen om iets te doen. In de psychologie van ‘de ikken’ (Voice Dialoque), worden dit sub-personen genoemd. Elke sub-persoon was ooit belangrijk voor je en heeft je geholpen tijdens spannende situaties. Zo is ieder mens eigenlijk niet een enkel persoon, maar een verzameling van ikken. Maar slechts enkelen spelen de boventoon, zo’n dominante ik wordt door de omgeving vaak gezien als het kenmerk van een persoon. Bijvoorbeeld: ‘de drammer’, de chaoot, de perfectionist, de zorger etc etc. Voice Dialoque brengt je in gesprek met de ikken die in je leven veel aan het woord zijn, maar ook met de ikken die verdrongen zijn of vergeten.

 

Voice Dialoque is een dynamische manier van coachen die voor veel mensen enorm heeft geholpen om een keuze te maken of het eigen gedrag te beïnvloeden. Copyright © All Rights Reserved