VAN BEHEERSING IN GESPREK - VOLLEDIG

'VAN BEHEERSING NAAR GESPREK' - vervolg

Over voorkomen van en omgaan met ongewenst gedrag


 

De training 'Van beheersting naar gesprek' hanteert de methode SCOREN. Het is een praktische en toegankelijke methode die al veel medewerkers in de zorg, dienstverlening en het onderwijs heeft geholpen tijdens moelijke momenten. De methode verlegt de aandacht naar contact en contact herstel. Ik heb het dan over het contact met je eigen normen en waarden om vandaaruit contact te leggen met de ander. Je wilt de ander centraal stellen, maar dat houdt niet in dat je alles goed vindt. De ander moet je ook in staat stellen om je werk te doen. De methode sluit naadloos aan bij vele gangbare methoden en denkmodellen in de zorg, het onderwijs of dienstverlening. 

 

De methode SCOREN werd ontwikkeld door Robin van Dalen. Alle trainers en acteurs die werken voor bureau van Robin van Dalen kennen de dynamiek in de zorg, onderwijs of dienstverlening goed omdat zij allen daar werkzaam zijn of ooit waren. We ontmoeten veel ervaren werkers tijdens onze trainingen. We stellen ons op als co-experts, wat we meenemen is een praktische en doorleefde methode. 

 

De trainingen, de intervisies en ‘De training on the job’ verzorg ik in nauwe samenwerking met het bureau ‘Preventing’ en de trainers en acteurs van het bureau. De afgelopen jaren trainden we al ruim 10.000 medewerkers in de zorg, onderwijs en dienstverlening in Nederland en België.

 

Wil je meer weten over de inhoud of over de kosten van de training? Stel je vraag.

Copyright © All Rights Reserved